Formularz kontaktowy

Rozwiąż problem ze swoją nieruchomością

Podaj nam podstawowe informacje opisujące Twoją sytuację. Oddzwonimy do Ciebie najszybciej jak to możliwe i przedstawimy rozwiązanie sytuacji.

Jak uratować swoją nieruchomość i uchronić się przed egzekucją komorniczą?

Podczas naszej rozmowy z p. Karoliną Korwin Piotrowską
omówiliśmy temat potencjalnej pomocy kredytobiorcy, który wpadł w tzw. „Spiralę zadłużenia” i nie jest w stanie terminowo spłacać swoich zobowiązań. Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy możemy ochronić jego nieruchomość?

Zaufali nam

„Bardzo dziękuję Kancelarii Legatuum. Gdy po śmierci mojego męża nie byłam w stanie spłacać na czas zobowiązań, Kancelaria uratowała mnie przed eksmisją i wynegocjowała rozłożenie długu. Bardzo dziękuję!”

Stanisława Kwiatkowska

„Z powodu rosnących rat kredytu oraz utraty pracy wpadłem w długi. Komornik rozpoczął już czynności. Na szczęście trafiłem do Legatuum. Kancelaria zadziałała bardzo szybko,a po komorniku na mojej nieruchomości nie ma już śladu!”

Leszek Mazek

„Pozwoliłem zamieszkać mojemu znajomemu w jednym z moich mieszkań. Niestety, ale przestał płacić za wynajem i nie chciał się wyprowadzić. Bardzo dziękuję Kancelarii, która w poszanowaniu prawa skutecznie doprowadziła do eksmisji niechcianego lokatora.”

Marcin Przybysz

Q&A

Często zadawane pytania

hide
Jak wygląda egzekucja komornicza?

W sytuacji, gdy zalegamy ze spłatą zaciągniętego długu, wierzyciel (np. hipoteczny) może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Pierwszym krokiem jest złożony w sądzie przez wierzyciela wniosek o uzyskanie tytułu egzekucyjnego. 

Tytułem egzekucyjnym mogą być:

 • orzeczenie sądu prawomocne (np. nakaz zapłaty) lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu (np. wyrok zaoczny), jak również ugoda zawarta przed sądem;
 • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
 • akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji.

Tytuł egzekucyjny określa dłużnika, wierzyciela, treść roszczenia wierzyciela wobec dłużnika oraz jaki jest obowiązek świadczenia dłużnika wobec wierzyciela.

Klauzula wykonalności  nadana tytułowi egzekucyjnemu pozwala na wszczęcie i prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika, w tym z nieruchomości Klauzula wykonalności pozwala na prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi i jednocześnie nakazuje urzędom i osobom zainteresowanym wykonanie tytułu egzekucyjnego.

Wierzyciel, który uzyskał klauzulę wykonalności dla tytułu egzekucyjnego, może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik wzywa dłużnika do zapłaty długu w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości.

Wraz z wysłaniem dłużnikowi wezwania, komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty.

Jeśli dłużnik pomimo wezwania do zapłaty nie uiścił swego długu w podanym terminie, to kolejnym krokiem w postępowaniu egzekucyjnym komornika jest oszacowanie nieruchomości, które dokonuje powołany biegły.

Po uprawomocnieniu się opisu i wartości nieruchomości, komornik wyznacza termin licytacji nieruchomości.

Licytacja odbywa się pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego. 

Nabywcą nieruchomości w trakcie licytacji zostaje osoba, która w przetargu dotyczącym nieruchomości – licytacji zaoferowała najwyższą cenę.

Komornikowi sporządza planu podziału uzyskanej ze sprzedaży kwoty pomiędzy wierzycieli.

Sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji .

W każdym etapie postępowania egzekucyjnego możemy  Ci pomóc.

Mam komornika - co robić?

Działania komornicze są uregulowane w Ustawie z dnia z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. 

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym.

Komornik działa na podstawie złożonego przez wierzyciela Wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel do wniosku dołączą Tytuł egzekucyjny, który określa obowiązek świadczenia dłużnika wobec wierzyciela.

Gdy komornik podejmuje wobec Ciebie działania egzekucyjne, bezwzględnie pamiętaj że:

 • każdą korespondencję należy odebrać, 
 • Wszczęcie Egzekucji możesz zaskarżyć,
 • Komornik nie może odmówić Ci wglądu w akta komornicze: umów się na wgląd w akta, zrób kopię/zdjęcia akt,
 • należy przeanalizować prawidłowość prowadzonego postępowania egzekucyjnego, 
 • wszystkie czynności Komornika, jego pisma, Postanowienia należy zaskarżyć, 
 • pisz skargi i zażalenia na każde postępowanie Komornika,
 • z każdym wierzycielem masz prawo rozmawiać bez udziału Komornika, 
 • zbieraj całą korespondencję.

Na każdy etapie możemy Ci pomóc.

Czym jest Księga Wieczysta?

Księga Wieczysta jest podstawowym dokumentem umożliwiającym ustalenie stanu prawnego nieruchomosci. Księgi Wieczyste prowadzone są przez Wydziały Wieczystoksięgowe w Sądach Rejonowych. Ujawnienie w księdze wieczystej obowiązujących praw jest w interesie właściciela nieruchomości, jak i osób mających określone prawa względem nieruchomości, szczególnie dlatego, że w przypadku ograniczonego prawa rzeczowego, prawo ujawnione w księdze wieczystej ma pierwszeństwo przed prawem nieujawnionym w księdze.

Księga Wieczysta składa się z:

Okładki – numer KW, nazwę i wydział sądu rejonowego, w którym księga wieczysta jest prowadzona oraz typ nieruchomości jakiej dotyczy.

Działu I – oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z nieruchomością, a także informacje o położeniu nieruchomości, przeznaczeniu, jej opis oraz powierzchnię. Dane te pochodzą z katastru nieruchomości. W tym dziale znajdziemy również informację o ustanowionych służebnościach, dla których przedmiotowa nieruchomość jest władnąca.

Działu II – oznaczenie własności i użytkowania wieczystego oraz posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Działu III – informacje dotyczące praw, roszczeń i ograniczeń, z wyłączeniem hipotek i roszczeń dotyczących hipotek. 

Działu IV – informacje związane z hipoteką, tu umieszczanie są wpisy dotyczące hipoteki i roszczenia z nimi związane.

Jeśli Twoja nieruchomość nie ma Księgi Wieczystej – pomożemy Ci ją założyć.

Hide
Czym jest dług?

Długiem jest każde świadczenie, jakie jesteś zobowiązany spełnić na rzecz wierzyciela. Zobowiązanie powinno mieć też określony termin jego wykonania. 

Przykładem takiego świadczenia może być kredyt zaciągnięty przez Ciebie w banku. Umowa kredytowa określa wysokość zobowiązania oraz termin spłaty poszczególnych rat. 

Gdy przestajesz spłacać swoje zadłużenie terminowo – możesz popaść w coraz większe długi związane z odsetkami karnymi, kosztami sądowymi, czy z kosztami jakie ponosi Twój wierzyciel, by wyegzekwować swoją należność, które mogą zostać wpisane w Księgę Wieczystą Twojej nieruchomości.

Pamiętaj:

 • odbierać każdą korespondencję,
 • zmieniając adres – powiadom o tym swoich wierzycieli,  
 • otrzymasz „Wezwanie do zapłaty” – zastanów się czy jest uzasadnione, jeśli tak to czas by pochylić się na Twoimi zobowiązaniami,
 • otrzymasz Nakaz Zapłaty – należy go zaskarżyć, skontaktuj się z nami pomożemy,
 • zbieraj całą korespondencję.

Na każdym etapie możemy Ci pomóc.

Na czym polega oddłużenie nieruchomości?

Idealnym rozwiązaniem dla dłużnika jest spłata wszelkich zobowiązań, ale nie zawsze jest to możliwe.  Wpisy na hipotece, czy postępowanie komorniczanie nie zamyka możliwości wypracowania Planu Oddłużania nieruchomości z wykorzystaniem możliwości i rozwiązań w zgodzie z obowiązujących prawem.

Doradztwo świadczone przez naszą Kancelarię  pozwoli na wypracowanie rozwiązań dopasowanych do Twojej indywidualnej sytuacji, przeprowadzić proces  negocjacji z Twoimi wierzycielami tak, by uwolnić Cię ze spirali zadłużenia.

Pamiętaj, jak ważne są Twoje decyzje i współpraca, możemy Ci pomóc.

Czym jest hipoteka?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Hipoteka powstaje z chwilą jej ujawnienia w Dziale IV Księgi Wieczystej.

Hipoteka zapewnia wierzycielowi możliwość dochodzenia swoich roszczeń z nieruchomości. 

Hipoteka:

 • jest prawem majątkowym,
 • ma charakter bezwzględny – jest skuteczna względem wszystkich właścicieli nieruchomości.

Jeśli masz hipoteki a nie masz pewności co do ich zasadności – pomożemy Ci je sprawdzić i uregulować.

Kancelaria Legatuum swoją drogę z nieruchomościami rozpoczęła od pomocy osobom mającym „kredyty frankowe”. Wielu właścicieli nieruchomości rosnące raty kredytu wpędziły w spiralę zadłużenia. Działamy przeciw bankom w sprawach frankowych i złotówkowych, jednocześnie chronimy klientów przed utratą nieruchomości z tytułu innych długów, które często są już przejęte przez fundusze sekurytyzacyjne, czy w obsłudze komorniczej. Nasze działania skierowane są do wszystkich osób, które z nami chcą rozwiązać swoje problemy.

Działamy w poszanowaniu prawa.

nieruchomosci@legatuum.pl

+48 512 459 063

+48 500 071 082

Ul. Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa